ปัจจัยสำคัญในการสร้างอาร์เอ็นเอ

การประกบอาร์เอ็นเอสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีเข้ารหัสโปรตีนได้มีตัวอย่างมากมายของการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์และในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับมะเร็งหรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาทไวรัสบางชนิดใช้ RNA สำหรับจีโนมของพวกเขามีอิทธิพลต่อโปรตีนที่ไวรัสสร้างขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของไวรัส

การใช้จีโนมเอชไอวีเป็นระบบตัวอย่างเรามองว่าโครงสร้างอาร์เอ็นเอส่งผลต่อการสร้างอาร์เอ็นเอของเอชไอวีหรือไม่เราค้นพบว่าโครงสร้างอาร์เอ็นเอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาร์เอ็นเอ นี่เป็นหลักฐานแรกที่ชัดเจนว่าโครงสร้าง RNA สามารถควบคุมฟังก์ชั่น RNA ได้อย่างไรเทคนิคที่เราพัฒนาได้เปิดสาขาใหม่ของการวิจัยในบทบาทของโครงสร้าง RNA ในการควบคุมการทำงานของเซลล์