ข้อแนะนำ การเที่ยวชมนก ในประเทศไทย

ประเทศไทย มีสายพันธุ์นก จำนวนนับพัน ที่อาศัยในระบบนิเวศทั่วประเทศ เป็นสถานที่พิเศษที่มีการพัฒนาโครงสร้าง เป็นอย่างดีในกิจกรรมการชมนก โดยการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับเหล่าผู้รักนกในไทย และต่างประเทศ